Useful content

Защо са необходими инженерно-геоложки проучвания

click fraud protection
Защо са необходими инженерно-геоложки проучвания

Независимо от предназначението, всяка капитална конструкция е пряко свързана с условията на района и по-специално с подлежащата почва. В много отношения свойствата на почвите определят от какви материали ще бъде изградена конструкцията, което определя необходимостта от комплекс от предпроектни геоложки и инженерни работи. Подобно изследване дава представа за физическите, техническите и механичните характеристики на почвите и тяхната носимоспособност. Също така е важно да се определи нивото на корозионна активност, което е тясно свързано със способността на почвите да задържат влага. резултат инженерно-геоложки проучвания може да има идентифициране на фактори, които представляват опасност за планирана или съществуваща строителна площадка.

Какви работи включват геоложки проучвания

Инженерната геология за проектиране на сгради, пътища или частен обект включва редица основни дейности:

  • Пробиване на няколко пробни сондажа (проучвателни сондажи). Техният брой е толкова по-голям, колкото по-голяма е структурата, която се изгражда. По правило това са 3-5 кладенци на дълбочина 8-10 m.
  • instagram viewer
  • Вземане на почвени проби. В зависимост от предназначението на обекта пробовземането се извършва на дълбочина от 5 до 20 m.
  • Анализ на избрани проби в лаборатория.
  • Изготвяне на протокол за резултатите геоложки проучвания с препоръки за перспективите на строителството.

Цената на работите по инженерна геология

Очевидно е, че обемът на работа в инженерната геология за изграждането на частна къща и промишлено предприятие се различава значително.

Най-евтиното е изследването на територия без признаци на икономическа дейност, например ливади. Трудните за изследване райони включват райони с гъсти сгради.

Може да се твърди, че изследването под линеен обект е по-евтино, отколкото под площен. Разработчикът ще може да определи точния размер на разходите само след предоставяне на уводна информация и пристигането на специалист на сайта, за да оцени възможните разходи за труд.

Основните параметри, които определят цената на проучванията, включват:

  • Площта на района на изследване.
  • Брой кладенци.
  • Дълбочина на кладенеца.
  • Сложността на лабораторните изследвания.

С няколко показателя, предварителен разходи за геоложки проучвания можете да го изчислите сами. Това може да стане например в съответния раздел на уебсайта на компанията "Георегион Москва”, който познава добре територията на Московска област, разполага със специално оборудване и собствена лаборатория. Фирмата приема и поръчки за спешни инженерни и геоложки проекти.

Тел. 8 (499) 213-22-68

Пон-Пет от 09:00 до 18:00ч

Поща: [email protected]

Кога и как най-добре да покриете розите. Опитът ми не ме разочарова

Кога и как най-добре да покриете розите. Опитът ми не ме разочарова

Желая на всички приятно четене и разцъфнали градини ♡Огнени фойерверки, колеги производители на ц...

Прочетете още

Експертният цветар ми каза опасните грешки, поради които здравецът изчезва през зимата. Вече няма да го призная

Експертният цветар ми каза опасните грешки, поради които здравецът изчезва през зимата. Вече няма да го призная

Огнени фойерверки, колеги производители на цветя! Кой не обича здравец (пеларгония)?Ако искате да...

Прочетете още

Instagram story viewer